Manual Pengguna - Calon

Ujian Aptitud Atas Talian

  1. Pastikan calon berada di dalam Portal Penilaian APEL.A UKM (https://apel.ukm.my/lms). Skrin penilaian seperti di bawah.

  2. Pada seksyen UJIAN APTITUD link untuk menduduki ujian aptitud secara atas talian akan dipaparkan. Tarikh & masa ujian akan dibuka dan ditutup juga ada dipaparkan. Klik pada link Ujian Aptitud T7.
  3. Butang Attempt quiz  akan dipaparkan jika ujian sudah boleh dimulakan. Ia hanya akan muncul pada tempoh waktu Opened & Closes sahaja. Calon perlu menduduki penilaian mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan.

  4. Tempoh masa menjawab akan dikira selepas butang Attempt Quiz Now ditekan. Jawab semua soalan yang diberikan. Klik Next page untuk soalan seterusnya.

  5. Pada soalan terakhir, klik Finish attempt …


  6. Klik Submit all and finish untuk hantar ujian.
  7. Klik Submit all and finish untuk pengesahan semula

  8. Markah ujian aptitud bagi Tahap 3, 4 & 6 akan diperolehi selepas selesai menghantar jawapan. 

  9. Manakala markah bagi ujian aptitud Tahap 7 akan diperoleh selepas soalan subjektif diberi markah oleh penilai.


  10. Jika calon gagal menjawab ujian aptitud, calon boleh membuat permohonan ulangan disini (https://apel.ukm.my)