Manual Pengguna - Calon

Ulangan Portfolio

Calon yang gagal dalam Portfolio boleh membuat ulangan dengan memohon di Sistem Pengurusan APEL. Selepas permohonan diluluskan, calon dibenarkan untuk muatnaik semula Portfolio. 

  1. Log masuk Portal Penilaian APEL dan masuk ke dalam Tahap Penilaian
  2. Klik pada link Portfolio untuk muatnaik semula Portfolio.

  3. Klik butang Add a new attempt untuk memuatnaik porfolio ulangan

  4. Muatnaik dokumen portfolio dengan klik ikon  atau drag and drop fail ke dalam kotak yang disediakan. Klik Save changes

  5. Klik Submit assignment untuk hantar

  6. Klik Continue jika pasti untuk hantar.

  7. Portfolio berjaya dihantar untuk dinilai

  8. Keputusan juga boleh disemak di dalam Sistem Pengurusan APEL