Log Masuk Portal Penilaian

  1. Jika anda adalah calon pertama kali, anda akan menerima emel pemakluman berkaitan akaun baharu portal penilaian seperti di bawah. Dapatkan username & password untuk log masuk ke dalam Portal Penilaian APEL.A UKM (https://apel.ukm.my/lms)

  2. Klik menu Penilaian atau akses url (https://apel.ukm.my/lms). Portal Penilaian APEL.A akan dipapar
  3. Portal Penilaian APEL.A akan dipaparkan pada tab baharu. Klik Log In

  4. Masukkan username (alamat emel) dan password anda. Klik Log in.
  5. Nota : Untuk pertama kali log in, dapatkan username dan password pada emel yang dihantar seperti yang dinyatakan pada perkara 1.


  6. Selepas berjaya login, skrin tukar kata laluan akan dipaparkan (bagi pengguna yang pertama kali log in sahaja). Tukar kata laluan baharu. Kemudian klik Save changes.

  7. Selepas kata laluan ditukar, klik Continue

  8. Dashboard/ Papan Pemuka akan dipaparkan selepas berjaya log masuk. Klik menu My assessments.
  9. Skrin My assessments dipaparkan. Pastikan tahap penilaian yang dipaparkan adalah sama seperti yang dimohon. Klik PENILAIAN APEL.A TAHAP 7 untuk masuk ke dalam skrin penilaian tahap 7.