Ulangan Ujian Aptitud Atas Talian

Selepas permohonan ujian ulangan diluluskan, calon akan menduduki semula ujian aptitud atas talian mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan.  

  1. Log masuk Portal Penilaian LMS dan masuk ke dalam Tahap Penilaian. Klik pada Ujian Aptitud
  2. Klik pada butang Re-attempt quiz
  3. Klik Start attempt untuk mula menjawab.

  4. Jawab semua soalan yang diberikan dan Klik Submit All and finish untuk menghantar jawapan.
  5. Hanya calon yang lulus ujian aptitud akan dibenarkan untuk menghantar Portfolio.