Keputusan Penilaian

Keputusan keseluruhan penilaian boleh disemak di dalam Sistem Pengurusan APEL

  1. Klik Permohonan. Kemudian pilih tahap yang berkaitan.

  2. Keputusan bagi tahap yang dipilih akan dipaparkan pada kolum Aptitud, Portfolio atau Temuduga.

  3. Sekiranya keputusan adalah Gagal, calon boleh membuat permohonan ulangan bagi komponen tersebut.
  4. Gred keseluruhan: Lulus akan dipaparkan jika semua komponen yang berkaitan telah selesai dan lulus.