Input Markah Temuduga

Nota : Tahap 7 sahaja yang perlu input markah temuduga.

  1. Akses url https://apel.ukm.my/ (Sistem Pengurusan APEL UKM)
  2. Klik butang Urusetia

  3. Skrin SignOn@SMU akan dipaparkan. Masukkan UKMper dan kata laluan ewarga anda. Klik Log Masuk.

  4. Klik pada menu Penilai. Kemudian klik Markah Temuduga.

  5. Klik butang Capai.
  6. Masukkan markah pada ruangan Markah/100. Kemudian klik icon simpan  atau klik butang Simpan Semua untuk simpan semua markah. Penilai masih boleh kemaskini markah sehinggalah urusetia mengesahkan markah temuduga.