Menilai Ujian Aptitud Secara Individu

Penilai hanya perlu memberi markah untuk soalan subjektif Tahap 7 sahaja.

 1. Pastikan penilai berada di dalam skrin PENILAIAN APEL.A TAHAP 7.
 2. Pada seksyen UJIAN APTITUD, klik link Ujian Aptitud T7.

 3. Klik pada Attempts:.
 4. Contoh : 2 adalah bilangan calon yang menjawab


 5. Skrin Results - Grades akan dipaparkan. Turun ke bawah halaman (scroll) untuk melihat senarai calon yang menjawab ujian.

 6. Lihat pada baris nama calon yang ingin dinilai atau buat carian mengikut abjad First name calon.
 7. Pada kolum Grade, status Not yet graded akan dipaparkan menunjukkan terdapat jawapan calon yang perlu diberi markah oleh penilai
 8. Pada bahagian bawah senarai calon, scroll ke kanan untuk melihat soalan struktur.
 9. Pada kolum Q. # status Requires grading dipaparkan menunjukkan soalan subjektif ini perlu diberi markah.
 10. Pada baris nama calon yang ingin dinilai, klik Requires grading.
 11. Skrin pop-up akan dipaparkan. Klik Make comment or override mark untuk memberi markah

 12. Skrin pop-up markah akan dipaparkan seperti di bawah.

 13. Penilai 1 (P1) perlu menilai dan memberi markah. Markah (P1: Markah) perlu dimasukkan ke dalam kotak Comment (contoh: P1: 2). Tidak perlu input markah pada kotak markah.
 14. Klik butang Save selepas selesai menilai

 15. Penilai 2 (P2) juga perlu menilai dan memberi markah. Markah (P2: Markah) perlu dimasukkan ke dalam kotak Comment (contoh: P2: 3) di bawah baris markah P1. Tidak perlu input markah pada kotak markah.
 16. Klik butang Save selepas selesai menilai

 17. Kembali ke halaman senarai calon dan ulang langkah 7 hingga 15 untuk menilai jawapan seterusnya sehingga selesai.
Nota : Urusetia akan input markah purata calon di dalam kotak markah selepas P1 dan P2 selesai memberi markah.